Microsoft Windows SharePoint Services
StartTerugVolgendeAfdrukken

Alles weergevenAlles weergeven

Problemen oplossen met Windows SharePoint Services

Problemen oplossen met Windows SharePoint Services

Algemene problemen

De informatie in de Help komt niet overeen met de inhoud van mijn website.

De Help-tekst is gebaseerd op een website met een standaardconfiguratie. Waarschijnlijk heeft het team of de beheerder de site zo aangepast dat de Help-informatie niet meer exact overeen komt met uw site.

Sitegebruikers melden dat ze geen toegang hebben tot een lijst, documentbibliotheek, discussiebord of enquête terwijl deze items wel op de pagina Documentbibliotheken, Discussieborden of Lijsten staan.

Mogelijk is de standaardweergave verwijderd. Ga op een van de volgende manieren te werk:

Ik kan een weergave niet meer wijzigen via mijn webbrowser.

Als er veel wijzigingen in een weergave worden aangebracht met behulp van een editor voor webpagina's die compatibel is met Microsoft Windows SharePoint Services, zoals Microsoft Office FrontPage 2003, kan de weergave niet meer worden aangepast in de webbrowser.

Ik zie mijn naam niet in de lijst met gebruikers op de pagina Gebruikersgegevens.

U hebt nog geen bijdrage geleverd aan de SharePoint-teamwebsite. Ga op een van de volgende manieren te werk:

Aangepaste ASP-pagina's (Active Server Pages) werken niet goed op mijn site

Opmerking  Standaard blokkeert het ISAPI-filter voor Windows SharePoint Services het gebruik van ASP-pagina's die geen deel uitmaken van de Windows SharePoint Services-installatie. Als u aangepaste ASP-pagina's op uw SharePoint-sites wilt gebruiken, moet u de ASP-pagina's in een afzonderlijke virtuele map plaatsen en een uitgesloten pad voor de map maken in Windows SharePoint Services. Hierdoor kan IIS de map beheren, in plaats van Windows SharePoint Services en kunnen de ASP-pagina's worden uitgevoerd.

Hoe wijzig ik de volgorde van de lijst met weergaven?

Weergaven verschijnen in de volgorde waarin ze zijn gemaakt. Als u weergaven in een andere volgorde wilt plaatsen, stelt u de weergave die u als eerste wilt weergeven, in als de standaardweergave, verwijdert u de andere weergaven en maakt u vervolgens de andere weergaven opnieuw in de volgorde waarin u ze wilt weergeven.

Ik kan geen andere kolom van een bepaald type maken

In Windows SharePoint Services kunt u per lijst of per bibliotheek van elk type de volgende aantallen kolommen maken:

In de eerste drie opsommingstekens is het aantal kolommen dat wordt weergegeven, het totale aantal kolommen voor alle lijsten van die typen. U kunt bijvoorbeeld 16 kolommen van het type Getal en 16 kolommen van het type Valuta maken, maar geen 32 kolommen van elk type.

Beveiliging

Ik kan mijn wachtwoord niet wijzigen.

Als u een domeinaccount van Microsoft Windows NT gebruikt om u aan te melden bij de teamwebsite, kunt u het wachtwoord voor de website wijzigen door het wachtwoord van de domeingebruikersaccount aan te passen.

Hoe kan ik voorkomen dat gebruikers koppelingen in deze site te zien krijgen naar gebieden zoals Sitebeheer?

In plaats van koppelingen voor gebruikers te verbergen, controleert Windows SharePoint Services de rechten van gebruikers als ze op koppelingen klikken of acties proberen uit te voeren op de site. Zonder lid te zijn van een site of niet-sitegebonden groep met de juiste rechten, kunnen ze Sitebeheer niet openen of de instellingen voor een site, lijst of bibliotheek wijzigen. Er zijn geen besturingselementen voor beheer beschikbaar om koppelingen voor onbevoegde gebruikers te verbergen.

Ik heb de optie Bewerkingstoegang voor mijn lijst of enquête ingesteld op Geen en nu kan niemand items invoeren in de lijst of deelnemen aan de enquête.

De optie Bewerkingstoegang houdt ook de mogelijkheid van het toevoegen van items in. Er is geen instelling waarmee kan worden voorkomen dat gebruikers hun eigen items bewerken. U kunt echter wel instellen dat teamleden niet de items van andere teamleden mogen bewerken door Bewerkingstoegang in te stellen op Alleen de eigen items.

Ik heb het bericht 'U hebt alleen toegang tot deze pagina als u bent geverifieerd.' gekregen.

Gegevensinvoer

Ik krijg een bericht dat ik een ongeldige datum heb ingevoerd.

Datums moeten de notatie nn/nn/nnnn of n/n/nn hebben.

Ik heb een webadres getypt in een veld en als ik het item bekijk, is slechts een deel van het webadres gemarkeerd als hyperlink

Als het webadres een spatie bevat, typ dan %20 in plaats van de spatie. Typ bijvoorbeeld http://een%20site.microsoft.com.

Ik heb een mailto: adres getypt in een tekstveld en als ik het item bekijk, is het geen actieve hyperlink.

Alle mailto: adressen moet in kleine letters worden ingevoerd. Bijvoorbeeld: mailto:iemand@microsoft.com

Ik kan een item met een datumkolom niet bewerken

U kunt geen lijstitem bewerken met een datum voor 1900 of na 8900. Om dit probleem op te lossen verwijdert u het item en voegt u het item toe met een datum die ligt tussen het jaar 1900 en het jaar 8900.

Enquêtes

Zijn antwoorden op enquêtevragen echt anoniem?

Uw gebruikersnaam wordt niet weergegeven in de resultaten van een enquête waarvoor het weergeven van gebruikersnamen is uitgeschakeld. Een beheerder met toegang tot de database waarin enquêteresultaten worden opgeslagen, kan een gebruikersnaam echter wel koppelen aan een antwoord.

Ik wil een enquête met een groot aantal vragen maken.

U kunt maximaal 1024 vragen opnemen in een enquête.

Gebeurtenissen

De weergave Huidige gebeurtenissen bevat ook gebeurtenissen die al hebben plaatsgevonden.

De weergave Huidige gebeurtenissen bevat alle gebeurtenissen die zijn gepland voor de huidige dag, sinds 24:00.

Documentbibliotheken

Ik kan geen bestanden kopiëren en verplaatsen wanneer de mapweergave actief is in een documentbibliotheek.

Mogelijk zijn de beveiligingsinstellingen te beperkend. U kunt het volgende doen:
  1. Klik in Microsoft Internet Explorer op Internet-opties in het menu Extra en klik op het tabblad Beveiliging.
  2. Klik in het vak Selecteer een zone waarvoor u beveiligingsinstellingen wilt opgeven. op Vertrouwde websites en klik vervolgens op de knop Websites.
  3. Typ in het vak Websites toevoegen aan deze zone de URL van uw teamwebsite en klik vervolgens op Toevoegen.

Ik kan geen bestand in de documentbibliotheek openen in mijn toepassing

Bent u een anonieme gebruiker (geen lid van een sitegroep)? Zelfs als de site anonieme gebruikers toestaat het bestand in een webbrowser weer te geven, moet u lid zijn van een sitegroep met de machtiging Lijsten weergeven om het bestand in een toepassing te openen en de sitegroep moet beschikken over de machtiging Items bewerken om het bestand te bewerken. Neem contact op met uw serverbeheerder voor meer informatie.

Bent u lid van een sitegroep? De gebruikersgroep waartoe u behoort, moet beschikken over de machtiging Lijsten weergeven om het bestand te kunnen openen in een toepassing en de sitegroep moet beschikken over de machtiging Items bewerken om het bestand te bewerken. Neem contact op met uw serverbeheerder voor meer informatie.

Vergaderwerkruimten

Ik moet problemen oplossen met de vergaderwerkruimte

Zie Problemen met vergaderwerkruimten oplossen

Thema's

Waarom kan ik geen thema op een of twee pagina's op mijn website toepassen?

In het ontwerp is bepaalt dat thema's op een hele site moeten worden toegepast. Als u thema's op afzonderlijk pagina's wilt toepassen of uw website verder wilt aanpassen op basis van Windows SharePoint Services, gebruikt u een editor voor webpagina's die compatibel is met Windows SharePoint Services, zoals Microsoft FrontPage.

Integratie van on line status en expresberichten

Er worden geen gegevens over on line status weergegeven

Webbrowsers en clientprogramma's

Er treedt een fout in een webonderdeel op als ik een webpagina weergeef.

Sommige oudere webonderdelen werken mogelijk niet goed op servers waarop Windows SharePoint Services wordt uitgevoerd. Vraag uw serverbeheerder deze webonderdelen bij te werken met webonderdelen die worden ondersteund op servers waarop Windows SharePoint Services wordt uitgevoerd.

Een fout in een webonderdeel kan ook worden veroorzaakt doordat u een versie van Microsoft FrontPage gebruikt die niet wordt ondersteund om onderdelen te ontwerpen voor een server waarop Windows SharePoint Services wordt uitgevoerd. Webonderdelen van oudere versies van FrontPage worden niet meer ondersteund op Windows SharePoint Services. Verwijder het webonderdeel en gebruik vervolgens Office FrontPage 2003 om een webonderdeel toe te voegen aan de pagina.

Er verschijnt een foutbericht met de mededeling dat het vereiste programma mogelijk niet goed is geïnstalleerd.

Misschien hebt u het benodigde programma zo ingesteld dat het bij het eerste gebruik wordt geïnstalleerd. Voer het programma uit zodat het volledig wordt geïnstalleerd op de vaste schijf en probeer de functie vervolgens opnieuw te gebruiken.

De website ziet er niet fraai uit en sommige functies werken niet.

Websites die zijn gebaseerd op Windows SharePoint Services werken het best in Microsoft Internet Explorer 5 of Netscape Navigator 7.4 of hoger op een computer met Microsoft Windows 2000 of hoger. Als u een andere webbrowser of een ander besturingssysteem gebruikt, is het mogelijk dat bepaalde pagina's niet goed worden weergegeven en dat bepaalde functies niet goed werken.

Ik heb het bericht 'U hebt alleen toegang tot deze pagina als u bent geverifieerd.' gekregen.

Ik krijg een foutbericht als ik een werkblad van Microsoft Excel probeer te importeren.

Ik kan geen bestand in de documentbibliotheek openen in mijn toepassing

De gebruikersgroep waartoe u behoort, heeft mogelijk niet voldoende rechten om het bestand te openen in de toepassing. Zelfs als de sitegroep wel voldoende rechten heeft om het bestand te openen in de webbrowser, moet de sitegroep het recht Items bewerken hebben om het bestand in een toepassing te kunnen openen. Neem contact op met uw serverbeheerder voor meer informatie.

Ik kan een item in een gegevensbladweergave niet toevoegen of bewerken.

Bent u een anonieme gebruiker (geen lid van een sitegroep)? Zelfs als de site kan worden weergegeven door anonieme gebruikers om de pagina toe te voegen of te bewerken in een standaardweergave, moet u lid zijn van een sitegroep met de rechten Items toevoegen en Items bewerken om een lijstitem in een gegevensbladweergave te kunnen toevoegen of bewerken. Neem contact op met uw serverbeheerder voor meer informatie.

Ik wil een document in een documentbibliotheek bewerken, maar ik heb Microsoft Office 2000 of eerder.

Ga op de volgende manier te werk:

Ik kan geen documentbibliotheekregels meer uitvoeren.

Gebruiksanalyse

Ik zie het bericht 'geen gegevens' als ik probeer de pagina Gebruiksrapport voor een website weer te geven.

Het vastleggen en verwerken van de gebruiksgegevens moet zijn ingeschakeld en gebruikers moeten een pagina op uw site hebben bezocht voordat er gegevens op de pagina Gebruiksrapport voor een website kunnen worden weergegeven. Als de foutmelding 'Er zijn geen gebruiksgegevens voor deze website beschikbaar' op deze pagina wordt weergegeven, moet u controleren of de verwerking van logboekgegevens en gebruiksgegevens is ingeschakeld in Windows SharePoint Services. Als de site nieuw is (vandaag gemaakt) of voor vandaag nog niet is gebruikt, worden er geen gegevens weergegeven. Deze gegevens worden pas weergegeven als de gebruiksgegevens zijn vastgelegd en verwerkt (gewoonlijk binnen 24 uur). Ook als er in de afgelopen 31 dagen geen activiteiten op de site hebben plaatsgevonden, wordt het bericht 'geen gegevens' weergegeven. Zie Instellingen voor de gebruiksanalyse opgeven voor informatie over het inschakelen van de gebruiksanalyse .

Waarschuwingen en uitnodigingen

Ik kan geen waarschuwingen maken om op de hoogte te worden gesteld als er wijzigingen in de webinhoud zijn aangebracht.

Waarschuwingen worden naar het verkeerde e-mailadres verzonden

Ik heb een gebruiker van een site verwijderd maar hij of zij krijgt nog steeds waarschuwingen van de site

Als u een gebruiker uit een website, een sitegroep of een niet-sitegebonden groep verwijdert nadat hij of zij waarschuwingen heeft gemaakt, moet u handmatig de waarschuwingen verwijderen die hij of zij heeft ingesteld. Dit geldt ook voor lijsten of bibliotheken waarin u beveiligingsinstellingen kunt wijzigen om de toegang te beperken. Als een gebruiker waarschuwingen heeft ingesteld voor de lijst of bibliotheek, blijft de gebruiker deze waarschuwingen ontvangen nadat u de beveiligingsinstellingen hebt gewijzigd. Zie Een waarschuwing verwijderen voor meer informatie over het verwijderen van waarschuwingen.

Installatie en setup

Ik heb Windows SharePoint Services geïnstalleerd, maar ik kan een virtuele server niet uitbreiden.

Zoeken

Ik kan de zoekserver niet inschakelen.

Ik kan niet vinden wat ik zoek

©2003 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.